Advisering en projectmanagement

Jo SzczepanskaVoor sommige projecten is het fijn om te werken met een externe adviseur, bijvoorbeeld voor een second opinion, een inventarisatie van de interne wensen, het toetsen van een gekozen oplossingsrichting of het versnellen van een project door een deel van het werk uit handen te nemen. Een frisse blik van buiten biedt regelmatig een nieuwe perspectief of plan van aanpak.

Ediax werkt met verschillende adviseurs die in verschillende organisaties en in verschillende rollen werkervaring hebben opgedaan. Die ervaring zetten ze voor uw organisatie in om te komen tot heldere, praktijkgerichte en direct toepasbare adviezen. Ons einddoel is niet het opleveren van een rapport met adviezen, maar het in de praktijk brengen van die adviezen in en met de organisatie. Daarvoor moet je de organisatie goed leren kennen én er moet er sprake zijn van wederzijds vertrouwen.

Wij combineren onze expertise op het gebied van ICT, softwareontwikkeling, websitebouw, publishing, content-creatie en management met onze vaardigheden op het gebied van organisatieontwikkeling, digitale transitie en verandertrajecten. 

Regelmatig maken wij een (langere) periode onderdeel uit van een team om de organisatie goed te leren kennen, zinvolle en passende adviezen te geven en deze vervolgens met de organisatie om te zetten naar de praktijk.

Essentieel voor een dergelijk adviserings- of ondersteuningstraject is dat wensen en verwachtingen vooraf duidelijk zijn. Die leggen we ook vast. Niet om in beton te gieten, maar om zeker te weten dat onze vertrekpunten en doelen duidelijk zijn. Regelmatig afstemmen en bijstellen hoort ook bij dat proces.

Wij beginnen geen adviestraject als de uitkomst vooraf al vaststaat. We geloven niet in zachte heelmeesters, wel in helderheid voor en naar iedereen. Dat resulteert zelden in een voorstel tot een radicale ommezwaai, maar wel in een schets van een ideale oplossing, situatie of werkwijze en een praktisch stappenplan dat past bij de organisatie daar naartoe. 

Tenslotte, niet onbelangrijk, vinden we plezier in het werk essentieel.