Backend en API-ontwikkeling

Een API of Application Programming Interface wisselt informatie uit tussen online diensten. Een API is ideaal voor het veilig ontsluiten van uw content of data. Maar ook het communiceren met uw backoffice kan via een API, bijvoorbeeld voor het inschieten van klantgegevensmeetgegevens, orders of abonnementen. Wij gebruiken het Laravel framework voor het ontwikkelen van razendsnelle API's.

Veel organisaties (overheid, media, bedrijven) zitten op een goudmijn aan data die publiek mag worden. Wat is er mooier om deze data op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier te ontsluiten? Dan is een Application Programming Interface of API de oplossing. Zo'n API is niet bedoeld voor mensen, maar juist voor computers onderling. Die kunnen gegevens op gestructureerde manier ophalen en verder verwerken voor een nieuwe applicatie of toepassing. Een goed voorbeeld daarvan is het Centraal Bureau voor de Statistiek die via de API van de Bencom Group prijsinformatie over telefoonabonnementen ophaalt en gebruikt voor de consumentenprijsindex (CPI).

Behalve het ophalen van gestructureerde informatie via een API, kun je ook gegevens overdragen. 

Ediax bouwt REST-API's die voldoen aan de Openapi standaard. De documentatie van de API's is elektronisch zodat deze altijd actueel is. Dankzij die documentatie en gestructureerde opzet van de API's kan iedere programmeur ter wereld hiermee direct aan de slag.

API docs